Παρουσίαση του βιβλίου του Παύλου Πυρινού : «Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (1953-1987). Μια πρώτη προσέγγιση. Η προσφορά της στην πολιτιστική και πνευματική Ανάπτυξη της Βέροιας»

 

Παρουσίαση Βιβλίου

 
Ζωντανα τωρα

29 Νοεμβρίου 2023

Αίθουσα Εκδηλώσεων Βιβλιοθήκης Βέροιας
18:30 - 20:30 Παρουσίαση του βιβλίου του Παύλου Πυρινού : «Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας (1953-1987). Μια πρώτη προσέγγιση. Η προσφορά της στην πολιτιστική και πνευματική Ανάπτυξη της Βέροιας»