Γιούκι η λευκή δράκαινα Παραμυθοαφήγηση στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας