Γιούκι η λευκή δράκαινα Παραμυθοαφήγηση στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας

 

Παρουσίαση Βιβλίου

 
Ζωντανα τωρα

19 Ιουνίου 2023

Αίθουσα Εκδηλώσεων Βιβλιοθήκης Βέροιας
18:00 - 20:00 Γιούκι η λευκή δράκαινα Παραμυθοαφήγηση στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας