32η SciFY Academy «Νανοτεχνολογία & Τεχνητή Νοημοσύνη: Η μεγάλη σύνθεση»

Για αναλυτικότερα στοιχεία μιας συνεδρίας, όπως η περίληψη και οι συντελεστές της, επιλέξτε την συνεδρία της επιθυμίας σας στον πίνακα συνεδριών στα δεξιά της ιστοσελίδας