Παρουσίαση Βιβλίου: «H2H Μάρκετινγκ, Η γένεση του διαπροσωπικού μάρκετινγκ»