Παρουσίαση Βιβλίου: «H2H Μάρκετινγκ, Η γένεση του διαπροσωπικού μάρκετινγκ»

 

Παρουσίαση Βιβλίου

 
Ζωντανα τωρα

7 Μαρτίου 2023

Αίθουσα INNOVATHENS
18:30 - 20:30 Παρουσίαση Βιβλίου: «H2H Μάρκετινγκ, Η γένεση του διαπροσωπικού μάρκετινγκ»