ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΡΒΑΝΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΣΑΡΕΛH "Project Management (IPMA ©)"