ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΡΒΑΝΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΣΑΡΕΛH "Project Management (IPMA ©)"

 

Παρουσίαση Βιβλίου

 
Ζωντανα τωρα

2 Νοεμβρίου 2022

Αίθουσα INNOVATHENS
18:30 - 20:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΡΒΑΝΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΣΑΡΕΛH "Project Management (IPMA ©)"