Παναγιώτης Πετράκης

Καθηγητής Οικονομικών και Διευθυντής του Τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ