Προγραμματισμένες Μεταδόσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες μελλοντικές μεταδόσεις

Παλαιότερες Μεταδόσεις

Έναρξη/Λήξηαύξουσα ταξινόμηση Εκδήλωση
26/03/2021
12:00 - 13:30
PERSONAL DEVELOPMENT
23/03/2021
17:00 - 18:30
Project Management
19/03/2021
12:00 - 13:30
HRM
12/03/2021
12:00 - 13:30
50 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ MANAGEMENT
11/03/2021
17:00 - 18:30
Εργαστήριο Branding
10/03/2021
17:00 - 18:30
Σεμινάριο φορολογίας για start-up
26/02/2021
12:00 - 13:30
Πωλήσεις
25/02/2021
17:00 - 18:30
Όλα είναι στο μυαλό…
24/02/2021
17:00 - 19:00
Info Day Business Accelerator
23/02/2021
18:00 - 19:30
Project Management

Σελίδες