Εργαστήριο Branding

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

11 Μαρτίου 2021

Αίθουσα INNOVATHENS
17:00 - 18:30 Εργαστήριο Branding