Δημοσθένης Μπρούσαλης

Σύμβουλος Branding και Επικοινωνίας. Γεν. Διευθυντής DASC Branding