Τα Μουσεία ως φορείς αλλαγής

 

Συνέδριο

 
Ζωντανα τωρα

30 Νοεμβρίου 2017

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου
09:30 - 15:00 Τα Μουσεία ως Φορείς Αλλαγής: Διαφορετικότητα, Προσβασιμότητα, Ενσωμάτωση