Σοφία Χανδάκα

Επιμελήτρια, Τμήμα Πολιτισμών του Κόσμου, Μουσείο Μπενάκη