Μαρία Παπαδημητρίου

Εικαστικός, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Βόλος)