Η δημιουργική πόλη - Νέες χρήσεις, συνεργατικοί και δημιουργικοί χώροι

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

6 Νοεμβρίου 2017

Auditorium Theo Angelopoulos
19:30 - 21:30 Η δημιουργική πόλη - Νέες χρήσεις, συνεργατικοί και δημιουργικοί χώροι -- Eλληνική Γλώσσα
Η δημιουργική πόλη - Νέες χρήσεις, συνεργατικοί και δημιουργικοί χώροι -- Γαλλική Γλώσσα