5ο Συμπόσιο Educate the Educators με θέμα: "Διερεύνηση του θεσμού του μέντορα"

Educate the Educators

Συμπόσιο

 
Ζωντανα τωρα

16 Απριλίου 2016

IC Hall
09:00 - 10:00 Χαιρετισµοί - Πλαίσιο της Ηµερίδας
10:00 - 10:15 Γιατί γίνεται η ηµερίδα;
10:15 - 11:00 Mentoring and coaching as professional development
11:00 - 11:45 Η εµπειρία της Κύπρου στην εφαρµογή προγραµµάτων µεντορικής στήριξης
11:45 - 12:30 Το πρόγραµµα Mentoring του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και το ελληνικό πλαίσιο
12:30 - 13:00 Διάλειµµα
13:00 - 13:45 Το πρόγραµµα Mentoring του Τµήµατος της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου της Αθήνας: Aνάπτυξη και Προοπτικές
13:45 - 14:30 Εκπαιδεύοντας µέντορες: αποτιµήσεις και προοπτικές µιας προσπάθειας στο Τµήµα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
14:30 - 15:00 Διάλειµµα
15:00 - 15:30 Εµπειρίες και προτάσεις στο πλαίσιο των µεντόρων
15:30 - 16:30 Αλληλοτροφοδότηση και σύνθεση