Πολυάνθη Τσίγκου

Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού, Ελληνοαµερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα