Χρυσόστοµος Λευτεράτος

Δηµοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών