Έτος Αριστοτέλη: Λόγος περί παθών – Από τη ρητορική του μίσους στη ρητορική της αποδοχής

 

Συμπόσιο

 
Ζωντανα τωρα

19 Μαρτίου 2016

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος
10:00 - 10:40 Χαιρετισμοί
10:40 - 11:00 Εισαγωγικά στη συζήτηση για τη «Ρητορική του μίσους»
11:00 - 12:30 Α’ Μέρος: Ρητορική του μίσους και δημόσιος λόγος
12:30 - 13:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
13:00 - 15:00 Β’ Μέρος: Ρητορική του μίσους και εκπαίδευση
15:00 - 15:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
15:30 - 16:30 Γ’ Μέρος: Η ψυχολογία του μίσους