Μυρσίνη Δογάνη

Ομάδα Έρευνας Ρητορικής Επικοινωνίας και Πειθούς, ΚΕΔΕΥ, Πανεπιστήμιο Πειραιά