Τα Μουσεία Είμαστε Εμείς. Διευρύνοντας τον Ρόλο των Μουσείων και των Πολιτιστικών Οργανισμών στην Κοινωνία

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

26 Νοεμβρίου 2015

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου
09:30 - 10:00 Χαιρετισμοί
10:00 - 12:10 Μέρος Α'
12:10 - 14:00 Στρογγυλό Τραπέζι
14:00 - 15:00 Διάλειμμα
15:00 - 17:15 Μέρος Β'