Έλια Βλάχου

Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος, Υπεύθυνος Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς