Ημέρα Φροντιστή 2015: Η Ανακούφιση του Φορτίου των Φροντιστών

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

21 Μαρτίου 2015

Αμφιθέατρο
10:00 - 10:15 Χαιρετισμός
10:15 - 13:30 Η Ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών - Μέρος Α΄
13:30 - 14:00 Διάλειμμα
14:00 - 17:30 Η Ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών - Μέρος Β΄