Κυπριακό και αιγαιακό εμπόριο κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. Μια συγκριτική προσέγγιση

Κυπριακό Σεμινάριο: Πρόσφατες εξελίξεις στην αρχαιολογία της ανατολικής Μεσογείου

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

4 Μαΐου 2015

Auditorium (5ος όροφος)
19:00 - 21:00 Κυπριακό και αιγαιακό εμπόριο