Νίκος Παπαδημητρίου

Αρχαιολόγος, Επιμελητής Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης