Ποιος και πώς ορίζει την ιστορική μνήμη;

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

27 Απριλίου 2015

Auditorium (5ος όροφος)
19:00 - 21:00 Ποιος και πώς ορίζει την ιστορική μνήμη;