Τάσος Σακελλαρόπουλος

Ιστορικός, Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη / Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας