1922: Μνήμη και Ιστορία, 100 χρόνια μετά

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

23 Νοεμβρίου 2022

Αίθουσα Εκδηλώσεων
18:00 - 20:00 1922: Μνήμη και Ιστορία, 100 χρόνια μετά