Δημήτρης Παυλόπουλος

Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης ΕΚΠΑ