Η «Μεγάλη Ιδέα» του Ιωάννη Καποδίστρια και του Ιωάννη Κωλέτη: κριτικές προσεγγίσεις στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής του νέου ελληνικού κράτους κατά το 19ο αιώνα

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

13 Απριλίου 2022

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 Η «Μεγάλη Ιδέα» του Ιωάννη Καποδίστρια και του Ιωάννη Κωλέτη: κριτικές προσεγγίσεις στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής του νέου ελληνικού κράτους κατά το 19ο αιώνα