Η Φυσική σήμερα και η Δεύτερη Κβαντική Επανάσταση

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

25 Νοεμβρίου 2021

Αμφιθέατρο
18:00 - 20:00 Η Φυσική σήμερα και η Δεύτερη Κβαντική Επανάσταση