Σπύρος Aναστασιάδης

Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών του Τμήματος Χημείας του Παν. Κρήτης και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙTE (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ)