Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, 21-24 Σεπτεμβρίου 2021

 

Μουσική εκδήλωση

 
Ζωντανα τωρα

21 Σεπτεμβρίου 2021

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
20:30 - 22:30 Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη - Ημέρα 1η

22 Σεπτεμβρίου 2021

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
20:30 - 22:30 Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη - Ημέρα 2η

23 Σεπτεμβρίου 2021

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
20:30 - 22:30 Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη - Ημέρα 3η

24 Σεπτεμβρίου 2021

Αμφιθέατρο Cotsen Hall
20:30 - 22:30 Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη - Ημέρα 4η