Τα Μαθηματικά και η Φυσική των Ελλήνων πριν και μετά την Επανάσταση του 1821

 

Ομιλία

 
Ζωντανα τωρα

30 Μαρτίου 2021

Αμφιθέατρο
18:00 - 20:00 Τα Μαθηματικά και η Φυσική των Ελλήνων πριν και μετά την Επανάσταση του 1821