Μιχάλης Λάμπρου

Καθηγητής - Ιστορικός των Μαθηματικών