Η γλωσσική ποικιλότητα στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

24 Φεβρουαρίου 2020

Auditorium Theo Angelopoulos
11:30 - 12:00 Υποδοχή – Χαιρετισμοί
12:00 - 14:00 Μέρος Α'
14:00 - 14:30 Διάλειμμα
14:30 - 16:00 Μέρος Β' - Δεν θα μεταδοθεί