Κατερίνα Μπαζίγου

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής