Από την γλωσσική ποικιλότητα στην προσέγγιση της πολυγλωσσίας

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

1 Οκτωβρίου 2019

Auditorium Theo Angelopoulos
11:30 - 14:30 Από την γλωσσική ποικιλότητα στην προσέγγιση της πολυγλωσσίας