54ο Θερινό Σχολείο [1/7 - 5/7]

54ο Θερινό Σχολείο

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

1 Ιουλίου 2019

Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου
09:30 - 13:30 Ημέρα 1η

2 Ιουλίου 2019

Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου
09:00 - 13:30 Ημέρα 2η

3 Ιουλίου 2019

Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου
09:30 - 14:00 Ημέρα 3η

4 Ιουλίου 2019

Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου
09:30 - 13:30 Ημέρα 4η

5 Ιουλίου 2019

Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου
09:30 - 17:00 Ημέρα 5η