Μιχάλης Τσαρμπόπουλος

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Group Chief Digital Officer και Επικεφαλής του Τομέα Global Transaction Banking, EUROBANK