Δ. Κλέτσας

Δ/ντής Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών