Πρόσβαση στα ορφανά φάρμακα - Καινοτόμες θεραπευτικές παρεμβάσεις και κλινικές μελέτες

 

Συζήτηση

 
Ζωντανα τωρα

25 Ιουνίου 2019

Αμφιθέατρο
17:00 - 21:00 Πρόσβαση στα ορφανά φάρμακα – Καινοτόμες θεραπευτικές παρεμβάσεις και κλινικές μελέτες