Χ. Κοίλια

Ιατρός - Αλλεργιολόγος Παίδων και Ενηλίκων, Επιστηµονική Συνεργάτης Ευρωκλινικής Ενηλίκων, Επιστηµονική Συνεργάτης ∆εύτερης Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών