Ό. Οικονόμου

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων