Αποτελεσματική Μάθηση: Όταν Παιδαγωγική και Τεχνολογία Συνδυάζονται

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Εξατομικευμένη Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες»

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

24 Ιουνίου 2019

Αμφιθέατρο
10:00 - 13:30 Αποτελεσματική Μάθηση: Όταν Παιδαγωγική και Τεχνολογία Συνδυάζονται