1919-2019: Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

4 Ιουνίου 2019

Αίθουσα Εκδηλώσεων
19:00 - 21:00 1919-2019: Εκατό χρόνια από τη Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων