Παρασκευάς Κονόρτας

Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.