Ιωσήφ Κασσεσιάν

Γραμματέας του  Κέντρου Ελληνο-Αρμενικών Μελετών, συγγραφέας