Ευκαιρίες και Προκλήσεις για την Ελληνική Βιομηχανία στην Εποχή του Industry 4.0

 

Ημερίδα

 
Ζωντανα τωρα

7 Φεβρουαρίου 2019

Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου
17:30 - 17:35 Καλωσόρισµα
17:35 - 18:20 Εισαγωγική ∆ιάλεξη
18:20 - 18:30 ∆ιάλειµµα - Καφές
18:30 - 20:30 Συζήτηση για τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Βιοµηχανίας